Archive

W dobie kryzysu bezrobocie w Polsce wzrasta w szybkim tempie. Grupy szczególnie zagrożone bezrobociem to osoby po pięćdziesiątym roku życia, które mogą zostać zwolniona w ramach likwidacji miejsc pracy, a następnie będą miały małe szanse znalezienia pracy, ponieważ pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby w wieku przedemerytalnym. Inna grupa to absolwenci, zarówno szkół średnich, jak i szkół wyższych, którzy nie zdobyli jeszcze […]