Archive

Tradycyjna rola kobiety kojarzona jest z ogniskiem domowym, budowaniem ciepłej atmosfery, komfortu. Stereotypy każą kobietą zajmować się opieką nad innymi, sprawdzać się w takich czynnościach jak dbanie o innych, zapewnienie schronienia, pożywienia, ubrania. Być może dlatego wiele kobiet odnalazło się w trzecim sektorze. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, jest jednak faktem niezaprzeczalnym – to dzięki kobietom powstają w Polsce […]