Archive

Z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej organizacji prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnych. Coraz częściej akcje pomocowe stają się codziennością. Coraz więcej organizacji zajmuje się dokarmianiem dzieci w szkołach. Zbierają środki i opłacają potrzebującym obiady. Często dzieci nawet nie wiedzą, że obiady nie są za darmo, tylko funduje je jakaś fundacja. Pomoc często jest zbierana dwutorowa. Część […]