Archive

Jak wyglądałaby Polska, gdyby nie było trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych? Na pewno o wiele smutniej, a wielu najbardziej potrzebujących ludzi miałoby o wiele trudniejsze życie. Fundacje i stowarzyszenia przejęły od państwa wiele zadań, których administracja nie byłaby w stanie wykonywać, a jeśli już, to na pewno nie tak skutecznie. Organizacje prowadzą pomoc dla dzieci. Zacznijmy od ośrodków adopcyjnych, gdzie […]

Pomoc humanitarna jest niesiona ludziom po powodzi, dużym pożarze, tsunami, wojnie, słowem po klęskach żywiołowych, katastrofach o znacznym zasięgu. W oryginalnej wersji tego określenia chodziło o pomoc ludziom w trudnej sytuacji w ogóle. Pomoc humanitarna udzielana jest z reguły przez międzynarodowe organizacje pomocowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje o innej formie prawnej, ale znane i rozpoznawane na całym świecie. Dzieje się tak […]

Z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej organizacji prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnych. Coraz częściej akcje pomocowe stają się codziennością. Coraz więcej organizacji zajmuje się dokarmianiem dzieci w szkołach. Zbierają środki i opłacają potrzebującym obiady. Często dzieci nawet nie wiedzą, że obiady nie są za darmo, tylko funduje je jakaś fundacja. Pomoc często jest zbierana dwutorowa. Część […]

Nasz kraj należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Poziom życia społeczeństwa rośnie z roku na rok, podobnie PKB. Stać nas na coraz więcej, więcej kupujemy, i to droższe rzeczy. Jednak postęp ten nie dotyczy wszystkich w równym stopniu. Części osób wciąż nie najlepiej się powodzi, na wiele rzeczy ich nie stać. Cierpią na tym przede wszystkim dzieci z rodzin […]

W Polsce działa wiele organizacji, które są międzynarodowe. Swoim zasięgiem obejmują Europę, a nie rzadko cały świat. Ich siedziba główna znajduje się w wybranym mieście, a siedziba oddziału na przykład w Warszawie. Ze względu na ośrodki na cały świecie organizacja taka, na przykład jeśli zajmuje się obroną praw człowieka, ma większe możliwości działania. Ma więcej członków, i to na całym […]