Archive

Opieka hospicyjna jest to wszechstronna opieka wykonywana w hospicjum w stosunku do pacjentów. Jest to zarówno opieka zdrowotna, polegająca na podawaniu leków, pielęgnacji i niwelowaniu bądź zmniejszaniu bólu pacjentów, jak i opieka psychologiczna, polegająca na wspieraniu i rozmowach, zarówno z pacjentem, jak i z rodziną. Idee przyświecające istnieniu hospicjów są bardzo ważne. Nie są to bowiem zwykłe szpitale, gdzie osoba […]