Archive

Wszelkiego rodzaju pomoc, która jest skierowana dla osó, które jej potrzebują, jest bardzo ważna. Z tego punktu widzenia patrzymy na wsparcie dla osób potrzebujących, jako na coś, co odróżnia nas ludzi od zwierząt. I bardzo trudno byłoby ocenić, czy nam bez tego typu działalności. I zapewne zauważymy że jeśli chodzi o działalność, która jest związana pomocą osobom potrzebującym, to zazwyczaj […]

Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację, jaka panuje obecnie we współczesnym świecie, to z pewnością zauważymy, że bardzo wiele dzieje się złego w rodzinach. I to niestety nie są rzeczy, o które można by powiedzieć, że są dramatyczne wydarzeniami, które nigdy nie powinno się zdarzyć. A mowa tu konkretnie o przemocy w rodzinie. Tu czasami dzieje się tak, że zarówno ofiara […]